Valpar finns mer information på "Valpar"

Inga Valpar eller Kullar planerade för stunden

 

 

 

- Vill ni köpa hund av oss, så kan ni maila eller ringa.

- Vi säljer inga valpar enbart genom mail.

- Vi vill även träffa er ett par gånger innan ett eventuellt valpköp så vi lär länna varandra och får en bra relation. 

- Vi lovar inte bort en valp till en intresserad valpköpare genom telefon eller innan vi har träffats åtminnstone en gång. Det är väldigt viktigt för oss att våra valpar får det bra i sina nya hem, med sina nya familjemedlemar.

- Ni får gärna ställa er på kö, men vi går inte efter någon nummerordning utan på hur pass intresserad/bra hem valpen kan få hos just er. 

- Vi går också väldigt mycket på kemin mellan oss och speciellt på kemin mellan er och våra vuxna hundar är, o.s.v.

- Valpar leverans klara vid 10 veckor. Vi säljer våra valpar vid 10 veckors ålder då vi har märkt att det gynnar både valpen och mamman i fråga. Vi har fått väldigt positiva kommentarer och anmärkningar kring detta ifrån tidigare valpköpare och därför valt att fortsätta med det.